top of page

Selskapet

Topro Mekanisk er den eldste delen av Topro Industri som driver mekanisk produksjon etter kunden ønsker. Her har vi en rekke maskiner og kompetanse som delvis brukes til vår egen hjelpemiddel produksjon og delvis til andre kunder i alle bransjer.

Vår evne til å skreddersy løsninger sammen med kunden og å ta frem en kosteffektiv produksjon gjør oss til en god samarbeidspartner. Gjennom alle våre partnere bygger vi alle bedre.

 

TOPRO Mekanisk produserer et stort spenn av deler til maskiner og utstyr, men også prototyper og unike produkter for en rekke eksterne kunder. TOPRO Mekanisk er den del av TOPRO Industri, som årlig produserer flere hundre tusen hjelpemidler som får folk i bevegelse og hjelper folk til en mer aktiv og verdifull hverdag. 

Historien

 

Helt siden 1964 har det å ta vare på andre, vært viktig for oss. Opprinnelsen fra Totenprodukter, som ble etablert som et attføringstiltak for beboere i Gjøvik/Toten-området lever den dag i dag videre i Topro Kompetanse. Vårt søsterselskap tar vare på og gir mennesker muligheten til å få en meningsfylt hverdag, enten det er varig tilrettelagt arbeide eller arbeidsforberedende tiltak for å gi den enkelte en vei tilbake til arbeidslivet.

 

Grunntanken om å ta vare på andre, ligger i vår historie og den styrer hvordan vi tenker. Kunden skal tas vare på. Kunden skal oppleve at vi innfrir, er pålitelige og til å stole på. Gjennom vår historie, nå og i fremtiden!

Laser Cutting Steel

Om oss

TOPRO Mekanisk tilbyr effektive og konkurransedyktige løsninger innen mekanisk produksjon. Vi har de nødvendige verktøyene til både CAD og 3D-printing, i tillegg til solid erfaring og kompetanse på de fleste materialer.

Våre sertifikat

Vi har etabler metoder og prosedyrer for å overvåke vår produksjon og sikre riktig kvalitet på alle produkter. 

Vi har god forståelse for krav fremstilt på tegningsunderlag og måleverktøy for å kontrollere det. 

Kvalitetssertifikat

NS-ISO 9001

ISO 14001 stiller krav til miljøstyring slik at man skal kunne utvikle en policy og mål som tar hensyn til offentlig krav og informasjonsplikt når det gjelder viktige miljøaspekter. Hensikten med en internasjonal standard er å beskytte miljøet og hindre forurensning samtidig som man er i balanse med sosioøkonomiske behov.

Miljøsertifisering

NS-ISO 14001

Image by Tobias Tullius

Miljø og etikk

Topro Industri AS er svært engasjert i miljøarbeidet og ønsker å jobbe langsiktig og målrettet for å gjennomføre miljøforbedringtiltak i vår virksomhet. Vi har høy fokus på etiske retningslinjer, både internt, og i samarbeid med våre leverandører.

 

Topro Industri er sertifisert i henhold til ISO 14001 – Ledelsessystem for miljøstyring.

 

Vi utfører systematiske internrevisjoner for å sikre kvalitet, miljø, HMS og andre lovpålagte krav. Miljøtiltak vurderes i hele produksjons- og distribusjonskjeden, fra råvare-produksjon til utsalg. 

Dette gjør vi for et aktivt miljøfokus, hver dag:
 

  • Arbeide sikkert, energieffektivt og miljøbevisst ved å følge gjeldende lover, regler, prosedyrer og arbeidsinstrukser i vår virksomhet.

  • Utnytte energi, råvarer og ressurser best mulig.

  • Støtte designaktiviteter og anskaffelser som forbedrer produktets miljøavtrykk.

  • Ha kontroll med bedriftens utslipp til jord, vann og luft og forebygge forurensning.

  • Ha kontroll med og tilrettelegge sortering av avfall og sørge for sikker destruksjon/ deponering der resirkulering/gjenbruk ikke er mulig.

  • Jobbe med kontinuerlige forbedringer innen alle områder.

  • Måle resultatene av vårt HMS-arbeide.

  • Påvirke våre leverandører til å heve sin HMS-standard.

Våre ansatte

Kontakt

AL5A4042.JPG
Avatar 108

Kjørebru

+47 48175691

Martin Kvissellien

CNC ordrevare

+47 414 60 953

bottom of page